Il-Fratellanza tal-Madonna tad-Duttrina.

Hal Tarxien Malta


Innu lill-Madonna tad-Duttrina

 

 

L-isbah fjuri mill-gonna naqtghuhom

U ndommuhom f'bukketti mis-sbieh

Bihom nersqu lejn din l-omm hanina

Ha nroddulha minn qalbna kull gieh.

 

Sliem ghalik Omm tad-Duttrina

Gherf is-sema kollu fik

Int is-siggu tal-prudenza

O Madonna s-sliem ghalik.

 

O xi hlewwa, hawn magenbek

Kemm qeghdin nitghaxxqu bik

Iftah fommok biex tghallimna

O Sultana s-sliem ghalik.

 

Ghandha nersqu bit-tama li 'l qalbna

Tibdililna fi gnien ta' Virtu;

Ghax hadd daqsha, dil-Vergni tas-sema

Ma jressaqna tant qrib lejn Gesu.

 

Sliem ghalik Omm tad-Duttrina

Gherf is-sema kollu fik

Int is-siggu tal-prudenza

O Madonna s-sliem ghalik.

 

O xi hlewwa, hawn magenbek

Kemm qeghdin nitghaxxqu bik

Iftah fommok biex tghallimna

O Sultana s-sliem ghalik.

 

L-ghamil taghha hu xempju ghalina

Li jhajjarna ghal triqet is-sewwa

 Li jimliena bl-imhabba tas-sema

Li jwarrbilna minn qalbna kull dnewwa.

 

Sliem ghalik Omm tad-Duttrina

Gherf is-sema kollu fik

Int is-siggu tal-prudenza

O Madonna s-sliem ghalik.

 

O xi hlewwa, hawn magenbek

Kemm qeghdin nitghaxxqu bik

Iftah fommok biex tghallimna

O Sultana s-sliem ghalik.

 

Il-kliem taghha jissawwab fi qlubna

Qisu ghasel li jqawwi u jtuq;

Ta' did-dinja l-irbit ihollilna

Ihejjijna ghas-saltna t'hemm fuq.

 

Sliem ghalik Omm tad-Duttrina

Gherf is-sema kollu fik

Int is-siggu tal-prudenza

O Madonna s-sliem ghalik.

 

O xi hlewwa, hawn magenbek

Kemm qeghdin nitghaxxqu bik

Iftah fommok biex tghallimna

O Sultana s-sliem ghalik.

 

Mela gibu kull xorta ta' fjuri

Biex naghtuhom lil Omm tad-Duttrina

Nitolbuha f'hajjitna tharisna

U fis-sema tindahal ghalina.

 

Sliem ghalik Omm tad-Duttrina

Gherf is-sema kollu fik

Int is-siggu tal-prudenza

O Madonna s-sliem ghalik.

 

O xi hlewwa, hawn magenbek

Kemm qeghdin nitghaxxqu bik

Iftah fommok biex tghallimna

O Sultana s-sliem ghalik.

 

Kelinu Cachia.

Create a Free Website